GDPR - Smjernice o privatnosti

1. Uvod

1.1 Mi smo Udruga Ime dobrote, OIB: 48161628321. Djelujemo sa sjedištem na adresi: Laginjina 7a, 10000 Zagreb i na lokaciji Hondlova 2/8, 10000 Zagreb.
Obvezali smo se da ćemo štititi i poštovati Vašu privatnost.

1.2 Ova Pravila o zaštiti privatnosti (kao i svi ostali dokumenti koji se u njoj navode) iznose temelj za našu obradu i korištenje svih osobnih podataka o našim podupirateljima, potencijalnim podupirateljima i posjetiteljima (zajedno „podupiratelji“) naše internetske stranicehttp://klubprijatelja.laudato.tv/ („internetska stranica“) koje mi prikupljamo od njih, koje nam oni daju ili koje mi prikupljamo od trećih osoba. Molimo Vas da pažljivo pročitate ova Pravila o zaštiti privatnosti kako biste razumjeli naše prakse vezane uz osobne podatke tih pojedinaca te način na koji ćemo postupati s njima.

1.3 Za potrebe Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 103/3 do 106/12, dalje: Zakon o zaštiti osobnih podataka ) te Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine („GDPR“), mi smo voditelji obrade podataka sa sjedištem na adresi: Laginjina 7a, 10000 Zagreb

1.4 Pridržavamo se Zakona o zaštiti osobnih podataka te ćemo se pridržavati GDPR-a kada on stupi na snagu 25. svibnja 2018. godine u vezi s prikupljanjem, čuvanjem, pohranom, korištenjem i obradom osobnih podataka o našim podupirateljima (ti se osobni podaci čuvaju u ručnoj i elektroničkoj evidenciji).

1.5 Mi možemo s vremena na vrijeme mijenjati ova Pravila o zaštiti privatnosti. U tom ćemo slučaju objaviti izmjene na ovoj stranici i one će se primjenjivati od trenutka kada ih objavimo. Pojedinci bi trebali često provjeravati stranicu kako bi mogli vidjeti sve dopune ili izmjene ovih Pravila. Ova Pravila o zaštiti privatnosti posljednji su put ažurirana 23. svibnja 2018. godine.

2. Osobni podaci koje prikupljamo

2.1 Osobni podaci

(a) Mi prikupljamo i koristimo sljedeće osobne podatke o našim podupirateljima:
(i) osobne informacije kao što su:

(ii) marketinške preferencije naših podupiratelja te informacije o tome je li i kada je izdana ili povučena suglasnost za primanje marketinških obavijesti.

(iii) prepisku između naših podupiratelja i nas (bilo telefonskim putem, putem elektroničke pošte ili drukčije).

(b) Mi također prikupljamo i koristimo određene tehničke informacije o posjetima naših podupiratelja našoj internetskoj stranici koje mogu uključivati, na primjer, adrese internetskog protokola („IP“) te informacije o prijavi, tipu i inačici pretraživača, posjećenim stranicama, preuzetim datotekama, punim ujednačenim lokatorima sadržaja („URL“), praćenju klikova prema našoj internetskoj stranici, na njoj i od nje (uključujući datum i vrijeme), pregledanim ili pretraživanim proizvodima, brzini odaziva stranice, pogreškama pri preuzimanju, duljini posjeta određenim stranicama i informacije o interakcijama na stranici (poput prelistavanja, klikova i prelaska mišem preko zaslona).

(c) Neke osobne informacije koje su prethodno navedene prikupljamo izravno od podupiratelja, a neke od trećih osoba (primjerice, možemo primiti osobne informacije od podupiratelja prilikom izvršenja donacije putem internetske stranice trećih osoba, a podupiratelj je internetskoj stranici trećih osoba dao suglasnost da može podijeti informacije s nama).

(d) Podupiratelji nam ne moraju otkriti osobne podatke da bi pretraživali našu internetsku stranicu ili da bi koristili naše stranice u društvenim medijima, no trebaju nam pružiti određene osobne podatke kako bismo im mi mogli pružati određene usluge.

3. Kako koristimo osobne podatke

3.1 Mi primamo, prikupljamo, evidentiramo, čuvamo, pohranjujemo, organiziramo, prilagođavamo, izmjenjujemo, obnavljamo, pregledavamo, otkrivamo, uništavamo i na druge načine koristimo osobne podatke podupiratelja, kao što je izloženo u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti, uz privolu podupiratelja, u sljedeće svrhe:

4. Kako dijelimo osobne podatke

5. Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Mi koristimo razne pravne osnove kako bismo opravdali našu obradu osobnih podataka podupiratelja. Dodatne pojedinosti po ovom pitanju izložene su u nastavku.

(a) Podupiratelji su dali svoju suglasnost za obradu njihovih osobnih podataka u određene svrhe koje su prethodno navedene. Podupiratelji mogu povući svoju suglasnost za ovu obradu u bilo kojem trenutku tako što nam se mogu obratiti pomoću kontaktnih podataka koji su navedeni u odjeljku „Kontakt i pritužbe“ u nastavku ovih Pravila o zaštiti privatnosti, no to neće utjecati na zakonitost bilo koje obrade njihovih osobnih podataka koja je bila provedena prije njihovog povlačenja suglasnosti.

(b) Obrada je nužna za potrebe naših zakonitih interesa. Ti zakoniti interesi uključuju obradu, pakiranje, slanje i dostavu kupljenih proizvoda, odgovaranje na pitanja o nama i bilo kojim uslugama koje pružamo, provođenje istraživanja ili analize koji doprinose našoj misiji te provođenje plaćanja kreditnom karticom.

(c) Obrada je nužna radi izvršenja ugovora u kojemu su stranke relevantni podupiratelji (d) Obrada je nužna nama kao voditelju obrade podataka radi ispunjavanja naših zakonskih obveza, poput dijeljenja osobnih podataka kada smo to zakonski dužni učiniti, primjerice, prema zakonu ili sudskom nalogu.

6. Gdje prenosimo i pohranjujemo osobne podatke

6.1 Sve informacije koje nam podupiratelji pružaju pohranjuju su na naše zaštićene poslužitelje i/ili na poslužitelje naših dobavljača koje smo angažirali da za nas održavaju različite informatičke sustave. Sve platne transakcije bit će kodirane pomoću TLS tehnologije. Tamo gdje smo našim podupirateljima dali (ili gdje su oni odabrali) lozinku koja im omogućuje pristup određenim dijelovima naše internetske stranice, oni su odgovorni za čuvanje te lozinke u tajnosti. Molimo ih da ni s kim ne dijele tu lozinku.

6.2 Nažalost, prijenos informacija putem interneta nije u potpunosti zaštićen. Premda ćemo dati sve od sebe da zaštitimo osobne podatke podupiratelja, ne možemo jamčiti zaštitu podataka koji se prenose na našu internetsku stranicu; podupiratelji preuzimaju rizik za svaki prijenos informacija. Jednom kada primimo osobne podatke, koristit ćemo stroge procedure i sigurnosne značajke da pokušamo spriječiti neovlašteni pristup.

6.3 Naša je misija omogućiti ljudima da daruju svoj novac, dobra, vještine, vrijeme ili molitvu. Čuvat ćemo informacije o podupirateljima dokle god oni budu surađivali s nama na bilo koji od prethodno navedenih načina, te dokle god su nam one potrebne:

U okviru podupiranja tog procesa, redovito ćemo provjeravati osobne podatke podupiratelja koje prikupljamo i čuvamo kako bismo bili sigurni da se ti podaci čuvaju jedino tijekom određenog vremenskog razdoblja.

7. Osobna prava

7.1 Podupiratelji imaju određena prava u vezi s osobnim podacima koje čuvamo o njima. Za ostvarivanje bilo kakvih prava koja su navedena u nastavku, molimo obratite nam se pomoću kontaktnih podataka navedenih na linku "Kontakt" u nastavku ovih Pravila za zaštitu privatnosti:

Nećemo donositi nikakve automatizirane odluke na temelju osjetljivih osobnih podataka osim ako smo primili Vašu izričitu suglasnost da to možemo učiniti ili ako je to inače nužno radi značajnih razloga javnog interesa na temelju mjerodavnog zakona.

7.2 Obradit ćemo sve osobne podatke u svakom slučaju u skladu s pravima podupiratelja jedino u onolikoj mjeri koja se zahtijeva i koja je u skladu s mjerodavnim zakonom (uključujući, bez ograničenja, u skladu sa svim primjenjivim vremenskim ograničenjima i zahtjevima vezanima uz naknade i pristojbe).

7.3 Poštovat ćemo prava podupiratelja vezana uz korištenje njihovih osobnih podataka za izravne marketinške svrhe. Posebice, nećemo započinjati ili ćemo obustaviti obradu svih osobnih podataka pojedinaca za izravne marketinške svrhe ako u bilo kojem trenutku podupiratelj bude tražio od nas da prestanemo.

7.4 Podupiratelji mogu ostvariti svoja prava tako da nam se obrate pomoću kontaktnih podataka navedenih u odjeljku „Kontakt i pritužbe“ u nastavku ovih Pravila o zaštiti privatnosti.

8. Kontakt i pritužbe

8.1 Pitanja, komentare, zahtjeve i pritužbe vezane uz ova Pravila o zaštiti privatnosti i/ili naše korištenje osobnih podataka podupiratelja šaljite na adresu:info@laudato.hr ili na poštansku adresu: Udruga Ime dobrote, za Laudato Tv, Laginjina 7a, 10000 Zagreb, Hrvatska.

8.2 Mi nismo ‘tijelo javne vlasti’, kako je definirano u Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15), te stoga nećemo odgovarati na zahtjeve za informiranjem koji su podneseni na temelju tog Zakona.